ตั้งขบวนขันหมากอย่างไร ให้ถูกต้องตามประเพณี

ฺีBuddy Oriental Riverside

“ขบวนขันหมาก” เป็นประเพณีการยกขันหมากสู่ขออันเป็นพิธีมงคลเพื่อเป็นการแสดงความเคารพแก่ญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายเจ้าสาว  โดยพานขันหมากมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่สมเด็จพระร่วงเจ้าได้ทรงบัญญัติว่า “ถ้าชาวไทยทำการรบแขกเป็นสนามใหญ่มีการอาวาห์มงคลหรือวิวาห์มงคลแล้ว ให้ร้อยกรองดอกไม้เป็นรูปพานหมาก และให้เรียกว่า “พานขันหมาก” “

(ที่มา:  http://mutita2.igetweb.com/)

Buddy-7 Buddy-9

“พานขันหมาก” จะมี 2 รูปแบบใหญ่ๆ โดยเน้นที่ความปราณีต เป็นหลัก โดยพานประเภท “ขันหมากชาววัง” จะมีความละเอียด พิถีพิถันมากกว่าปกติ ลวดลายวิจิตรงดงามมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เวลาในการจัดทำนานกว่าปกติ

ขันหมากเอก จะเป็นขันเดี่ยวหรือขันคู่ โดยแต่ละท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีขันใส่หมากพลุู ขันใส่เงินทองหรือสินสอด และใส่สิ่งของอันเป็นมงคล ได้แก่  ถ้่ว งา ข้าวเปลือก ใบเงิน ใบทอง ดอกรัก ดอกบานไม่รู้โรย ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ฯลฯ

ขันหมากโท ได้แก่ พวกของที่เป็นอาหารหรือขนม รวมทั้งบริวารขันหมากอื่น ได้แก่ ต้นกล้วย ต้นอ้อย หมู ไก่ เหล้า มะพร้าว ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง และยังมีขนมอื่นๆอีก เช่น ขนมกวน กาละแม ข้าวเหนียวแดง เป็นต้น แต่ละถาดจะมีกระดาษแดงแปะไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล  นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ เหล้า ต้นกล้วย และต้นอ้อย

Buddy Oriental Riverside

Train-02

Train-03

No Comments Yet.

Leave a comment