เส้นทางที่ 3

เส้นทางที่ 3 – มาจากโรงเรียนอัมพรไพศาล ตรงไปยังถนนหมายเลข 306 เลี้ยวซ้ายที่ ถนนหมายเลข 306 ขับไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะเจอวัดสลักเหนือให้เลี้ยวซ้ายและตรงไปอีกประมาณ 2.8 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาจะมีป้าย Buddy Oriental Riverside ขนาดใหญ่แขวนอยู่ด้านบน วิ่งเข้ามาจากปากซอย 130 เมตร จะมีทางแยกให้แยกไปทางขวาตามป้าย Buddy Oriental Riverside (ทางนี้รถบัสขนาดใหญ่สามารถเข้า-ออกได้สะดวก)

chart